O nás

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 25.11.2016 pod spisovým číslom:

VVS/1-900/90-49941

Občianske združenie je zaregistrované do Zoznamu poberateľov 2% daní z príjmu za rok 2017 pod evidenčným číslom   1191/2017:

Protokol o registrácii

Pri svojej činnosti sa združenie riadi platnými stanovami občianskeho združenia:

Stanovy KLUB 63

Hlavnou náplňou činnosti v súčasnom období je získavanie sponzorov a podporovateľov našich cieľov, uvedených najmä v bodoch 1.2.1. až 1.2.3. našich Stanov. Z nich sa v počiatkoch chceme zamerať najmä na lokálne pamätné miesta, prírodné zaujímavosti a výtvory, ktoré si určite zaslúžia pozornosť, ale z dôvodu podpory väčších projektov sú na okraji záujmov inštitúcií.