1.2.1. Kultúra, história, vzdelanie

Zámery a projekty:

121-0001:

V rámci budúcich finančných možností, po dohode s vlastníkom nehnuteľností a jeho súhlase, chceme zabezpečiť a realizovať primeranú úpravu zabudnutého a zanedbaného lokálneho starého cintorína v blízkom okolí (katastrálne územie obce Ivanka pri Nitre), ktorý je súčasťou lokálnej histórie a kultúrneho dedičstva.

121-0002:

V prípade úspešného projektu 121-0001 chceme podobným spôsobom zabezpečiť a realizovať primeranú úpravu ďalšieho zanedbaného lokálneho starého cintorína (katastrálne územie obce Cabaj-Čápor).

121-0003:

Podpora miestnych ľudových remeselníkov a umelcov, pracujúcich s drevom – ich prezentácia na našej stránke, prípadne finančná a materiálna pomoc s realizáciou výtvorov.