Aktivity, činnosť, projekty

V zmysle cieľov občianskeho združenia sú budúce aktivity a projekty rozdelené do štyroch základných oblastí.

V prípade podpory konkrétnej činnosti alebo projektu, uvedeného na jednotlivých podstránkach, je možné číslo konkrétneho projektu použiť ako variabilný symbol.