Členstvo

Členom nášho občianskeho združenia sa môžete stať po zaslaní  a schválení  žiadosti a zaplatení členského poplatku v zmysle bodu 2.2.1. a 2.2.2. našich Stanov.

V prípade záujmu o členstvo vyplňte a pošlite Žiadosť o členstvo.

Členské pre rok 2018:

10 €   =   fyzická osoba

20 €   =   právnická osoba