1.2.2. Telesná výchova a rekreačný šport

Zámery a projekty:

122-0001:

Podpora aktivít amatérskeho lukostreleckého klubu Arcus Aeterna.

122-0002:

Podpora streleckého družstva zamestnancov Lesnej správy Nitra v streleckých pretekoch o pohár riaditeľa OZ Topoľčianky.

122-0003:

Založenie vlastného streleckého klubu – v budúcnosti uvažujeme o založení vlastného športového streleckého klubu…

122-0004: